1MBA-RM 2000-2002Amita Mishra
2MBA-RM 2000-2002Suvigya Pathak
3MBA-RM 2000-2002Prashant Dubey
4MBA-RM 2000-2002Shuchi Seth
5MBA-RM 2000-2002N.S . Rajeshwary
6MBA-RM 2000-2002Shrikant Gattani
7MBA-RM 2001-2003Antony Swamy
8MBA-RM 2001-2003Abhishek Parsai
9MBA-RM 2001-2003Amit Singh
10MBA-RM 2001-2003Anand Sharma
11MBA-RM 2001-2003Avinash Bisen
12MBA-RM 2001-2003Ambujya Kr . Pandey
13MBA-RM 2001-2003Bhawna Agarwal
14MBA-RM 2001-2003Deepak Kr . Sahu
15MBA-RM 2001-2003Gagan Mehta
16MBA-RM 2001-2003Gaurav Chakravarti
17MBA-RM 2001-2003Ganesh Kr .
18MBA-RM 2001-2003Harihar Mohapatra
19MBA-RM 2001-2003Jitendra Kr . Prad h an
20MBA-RM 2001-2003Keshaw Chandra Jha
21MBA-RM 2001-2003Matish Kr .
22MBA-RM 2001-2003Mukul Praveen Ekka
23MBA-RM 2001-2003Maria Grace
24MBA-RM 2001-2003Manoj Banwar i
25MBA-RM 2001-2003Mithun Bhattacharya
26MBA-RM 2001-2003Om Prakash Tripathy
27MBA-RM 2001-2003Priyanka Dale
28MBA-RM 2001-2003Pr asant Chhir o lya
29MBA-RM 2001-2003Pankaj Dhwaj Mishra
30MBA-RM 2001-2003Praveen Kumar
31MBA-RM 2001-2003Pranita Lal Das
32MBA-RM 2001-2003Padmini Ram
33MBA-RM 2001-2003Ramakant Patel
34MBA-RM 2001-2003Ranjan Jha
35MBA-RM 2001-2003R ohitkumar
36MBA-RM 2001-2003San D eep D ix i t
37MBA-RM 2001-2003Shweta Prashar
38MBA-RM 2001-2003Saurabh Srivastava
39MBA-RM 2001-2003Ujjawal Bhare
40MBA-RM 2001-2003Tanmaya Mohanty
41MBA-RM 2001-2003Tarun Agarwal
42MBA-RM 2002-2004Abhishek Gautam
43MBA-RM 2002-2004Ajay Kr. Singh
44MBA-RM 2002-2004Ak hi lesh Kekre
45MBA-RM 2002-2004Akhilesh Kr . Shukla
46MBA-RM 2002-2004Ambresh Kumar
47MBA-RM 2002-2004Am i thab Mazumdar
48MBA-RM 2002-2004Anuj Kr . Singh
49MBA-RM 2002-2004Anuradha Maurya
50MBA-RM 2002-2004Gaurav Vidya
51MBA-RM 2002-2004Joy Jayanth Chowdhary
52MBA-RM 2002-2004Joy K . V . Kunnel
53MBA-RM 2002-2004Kunal Shrivastava
54MBA-RM 2002-2004Fr . LANCY D ' COSTA
55MBA-RM 2002-2004Love Kashyap
56MBA-RM 2002-2004Man Ish Kumar
57MBA-RM 2002-2004Mohamad Hidayattulla
58MBA-RM 2002-2004Mukta Roshan Jojo
59MBA-RM 2002-2004Pall v i Kolte
60MBA-RM 2002-2004Piyush Malviya
61MBA-RM 2002-2004Priesh Kumar
62MBA-RM 2002-2004P un am Agrawal
63MBA-RM 2002-2004Ra dh a T h ak ur
64MBA-RM 2002-2004Rajars hi Ranjan
65MBA-RM 2002-2004Rajesh Kr . Prasad
66MBA-RM 2002-2004Rajni Min j
67MBA-RM 2002-2004Ramakanta Sahu
68MBA-RM 2002-2004Ravi Niwash
69MBA-RM 2002-2004Rishu Gupta
70MBA-RM 2002-2004Rimjhim Mousimi Das
71MBA-RM 2002-2004Ro h an E mmanuel Paul
72MBA-RM 2002-2004Sa n Deep Kumar Senapati
73MBA-RM 2002-2004Saurabh Kr . Saxena
74MBA-RM 2002-2004Shailendra Singh
75MBA-RM 2002-2004Shailesh Parsai
76MBA-RM 2002-2004Shashank Bhushan Dash
77MBA-RM 2002-2004Siddharth Sharma
78MBA-RM 2002-2004V i jay Kr . Choubey
79MBA-RM 2002-2004V i kas Minj
80MBA-RM 2002-2004Vis h al S i ng h
81MBA-RM 2002-2004Yogesh Kr . Kapse
82MBA-RM 2003-2005Abhijit Pal (C G.)
83MBA-RM 2003-2005Abhijit Pal (M . P . )
84MBA-RM 2003-2005Ahinsa Aakash
85MBA-RM 2003-2005Anup Xaxlo
86MBA-RM 2003-2005Anunaya Kumar
87MBA-RM 2003-2005Asha Bara
88MBA-RM 2003-2005Baleshwar Kumar
89MBA-RM 2003-2005Basant Kumar Kispotia
90MBA-RM 2003-2005Deepak Kujur
91MBA-RM 2003-2005Deewakar Singh
92MBA-RM 2003-2005Dudheshwar
93MBA-RM 2003-2005Fulkuwari Minj
94MBA-RM 2003-2005Garima Chaturvedi
95MBA-RM 2003-2005Gaurav Khare
96MBA-RM 2003-2005Harpreet Kaur Kalra
97MBA-RM 2003-2005Kamlesh Pal
98MBA-RM 2003-2005Man Ish Kumar
99MBA-RM 2003-2005Manoj Kumar Singh
100MBA-RM 2003-2005Nidhi Chauhan
101MBA-RM 2003-2005Nitesh Kumar
102MBA-RM 2003-2005Om Prakash Chaturvedi
103MBA-RM 2003-2005Pawan Paharia
104MBA-RM 2003-2005Pradeep Kr . Mishra
105MBA-RM 2003-2005Pradyumn Kumar
106MBA-RM 2003-2005Pragya Tiwari
107MBA-RM 2003-2005Praveen Chandra
108MBA-RM 2003-2005Pushpendra Patel
109MBA-RM 2003-2005Rakesh Kumar Singh
110MBA-RM 2003-2005Shambhu
111MBA-RM 2003-2005Shikha Sarawgi
112MBA-RM 2003-2005Shilpa Namdeo
113MBA-RM 2003-2005Shishir Kr . Ghosh
114MBA-RM 2003-2005Sudipta Chakraborty
115MBA-RM 2003-2005Sumit Kumar Burman
116MBA-RM 2003-2005Supriya Wesley
117MBA-RM 2003-2005Surojeet Chandan
118MBA-RM 2003-2005Sweta Kujur
119MBA-RM 2003-2005Vijay Kumar
120MBA-RM 2003-2005Yogendra Pratap Singh
121MBA-RM 2003-2005Yogesh Patel
122MBA-RM 2004-2006Aadharsood
123MBA-RM 2004-2006Amit Kr. Silor i ya
124MBA-RM 2004-2006Anupam Ga u tam
125MBA-RM 2004-2006Anurag Kumar Cho u ksey
126MBA-RM 2004-2006Bhupendra V o ra
127MBA-RM 2004-2006Brijesh Gupta
128MBA-RM 2004-2006Deepti Panna
129MBA-RM 2004-2006Devendra Ch i l h ate
130MBA-RM 2004-2006Gaurav Jain
131MBA-RM 2004-2006Gloria Kujur
132MBA-RM 2004-2006Kaushalya Dhurve
133MBA-RM 2004-2006Kunjan Patel
134MBA-RM 2004-2006Manish Vishnoi
135MBA-RM 2004-2006Mehulchauhan
136MBA-RM 2004-2006Md . Shahid Khan
137MBA-RM 2004-2006Sr . Polinama
138MBA-RM 2004-2006N i tesh Rathi
139MBA-RM 2004-2006Pa r ul K h are
140MBA-RM 2004-2006Prachi S h arma
141MBA-RM 2004-2006Pragati Gupta
142MBA-RM 2004-2006Pragya Agni h ot ri
143MBA-RM 2004-2006Praveen Kumar
144MBA-RM 2004-2006Priyank Verma
145MBA-RM 2004-2006Richa Rani
146MBA-RM 2004-2006Ritesh Kumar Sahu
147MBA-RM 2004-2006Sandeep Kumar Dix i t
148MBA-RM 2004-2006San Deep Shuk l a
149MBA-RM 2004-2006Sanjeev Kumar
150MBA-RM 2004-2006Sebastian Lak r a
151MBA-RM 2004-2006Shanti Bh u sa n
152MBA-RM 2004-2006Shikha Prasad
153MBA-RM 2004-2006Shipra Tiwari
154MBA-RM 2004-2006S h ivam N irm al kar
155MBA-RM 2004-2006Sourav Saxena
156MBA-RM 2004-2006Swapni l Pandey
157MBA-RM 2004-2006Swapnal Rawat
158MBA-RM 2004-2006Vaibhav Jain
159MBA-RM 2004-2006Vikas Rai
160MBA-RM 2004-2006Vivek Sharma
161MBA-RM 2005-2007A b hishek Pach o ri
162MBA-RM 2005-2007Abhishek Singh
163MBA-RM 2005-2007A jak Barwa
164MBA-RM 2005-2007Akshay Trive d i
165MBA-RM 2005-2007Anupam Pandey
166MBA-RM 2005-2007Anurag Gupta
167MBA-RM 2005-2007Arup K. Vishwakarma
168MBA-RM 2005-2007Bibek Sakar
169MBA-RM 2005-2007Deven d ra Kr . Gawhade
170MBA-RM 2005-2007Digvijay Singh Rajput
171MBA-RM 2005-2007Gopal Prasad
172MBA-RM 2005-2007Himanshu Bais
173MBA-RM 2005-2007Krishna Kr. Singh
174MBA-RM 2005-2007Lollen Kujur
175MBA-RM 2005-2007Manish Khullar
176MBA-RM 2005-2007Mayank Rujak
177MBA-RM 2005-2007Mayank Patel
178MBA-RM 2005-2007Megha Kujur
179MBA-RM 2005-2007Mohammed Sadique All
180MBA-RM 2005-2007Murlldhar Mahto
181MBA-RM 2005-2007Naveen Shukla
182MBA-RM 2005-2007Priyanka Sharma
183MBA-RM 2005-2007Pushpendra Kumar Dwivedi
184MBA-RM 2005-2007Pushp e ndra Singh Bundela
185MBA-RM 2005-2007Rajesh Suryawansh
186MBA-RM 2005-2007Rajni Thakur
187MBA-RM 2005-2007Rashmi Viswakarma
188MBA-RM 2005-2007Ri t esh V. Singh
189MBA-RM 2005-2007San Deep Powar
190MBA-RM 2005-2007Sanja Y Rajak
191MBA-RM 2005-2007Shefali Dubey
192MBA-RM 2005-2007S o nali Gonzalvis
193MBA-RM 2005-2007S o nali Boharpi
194MBA-RM 2005-2007Soni Mithilesh Prasad
195MBA-RM 2005-2007Sophia Sahai
196MBA-RM 2005-2007Suman Kerketia
197MBA-RM 2005-2007Supriya Nath
198MBA-RM 2005-2007Swapnil Beohar
199MBA-RM 2005-2007Swapnil Shriwatri
200MBA-RM 2006-2008Abh i nay Garg
201MBA-RM 2006-2008Akh il esh Kumar
202MBA-RM 2006-2008Anchal Mishra
203MBA-RM 2006-2008Ankit Khare
204MBA-RM 2006-2008Anur ag M is h ra
205MBA-RM 2006-2008Arti Soni
206MBA-RM 2006-2008Arpan Sahan i
207MBA-RM 2006-2008Avinash Sisodiya
208MBA-RM 2006-2008Deepak Kumar
209MBA-RM 2006-2008Deepak Kumar
210MBA-RM 2006-2008Devesh Gupta
211MBA-RM 2006-2008Devesh K r . Umer
212MBA-RM 2006-2008Farah Khan
213MBA-RM 2006-2008Firoz Khan
214MBA-RM 2006-2008Jyoti Rathore
215MBA-RM 2006-2008Jy o ti Sh ar ma
216MBA-RM 2006-2008Krishna Raut
217MBA-RM 2006-2008Manoj Nayak
218MBA-RM 2006-2008Megha Singh Thakur
219MBA-RM 2006-2008Md . Zafar
220MBA-RM 2006-2008Mourlin K . Fernan do
221MBA-RM 2006-2008N agen d ra Kr. S ha r ma
222MBA-RM 2006-2008Pankaj Rai
223MBA-RM 2006-2008Pat r ika Katiyar
224MBA-RM 2006-2008Pooja Khatri
225MBA-RM 2006-2008Pradeep Kumar D i x it
226MBA-RM 2006-2008Prash an t R aj a k
227MBA-RM 2006-2008Prave e n S i n g h T ha kur
228MBA-RM 2006-2008Pushpendra Kumar
229MBA-RM 2006-2008Ramdas Patel
230MBA-RM 2006-2008Rohita Chaturvedi
231MBA-RM 2006-2008Sandeep S . Lakra
232MBA-RM 2006-2008Sarita T oppo
233MBA-RM 2006-2008Seema P a rihar
234MBA-RM 2006-2008Shashi Amit Khalko
235MBA-RM 2006-2008Surendra Pra j apati
236MBA-RM 2006-2008Vikas R ajpoot
237MBA-RM 2006-2008Vivek Tri p athy
238MBA-RM 2006-2008Y o ges h M aho re
239MBA-RM 2007-2009Ab h is hek Na g wan shi
240MBA-RM 2007-2009Ad ity a S h arma
241MBA-RM 2007-2009Am it Du bey
242MBA-RM 2007-2009An k i t K r . Sr i vast a v
243MBA-RM 2007-2009Archana M i nz
244MBA-RM 2007-2009F r . Binod Toppo
245MBA-RM 2007-2009Br i j es h Pa t ri k
246MBA-RM 2007-2009D urgesh Pr at a p S ing h
247MBA-RM 2007-2009Govind Verma
248MBA-RM 2007-2009Ji t endra Singh
249MBA-RM 2007-2009Kus h Kashyap
250MBA-RM 2007-2009Manish K r. Pandey
251MBA-RM 2007-2009Manis h Pandey
252MBA-RM 2007-2009Prav ee n K r. N agl e
253MBA-RM 2007-2009Rahul Paroha
254MBA-RM 2007-2009Raje e v K ant Pateria
255MBA-RM 2007-2009Rajesh Kandare
256MBA-RM 2007-2009Ra j esh Kr . Verma
257MBA-RM 2007-2009Ra jiv Singh C h andel
258MBA-RM 2007-2009Ra kesh K umar Pa te l
259MBA-RM 2007-2009Roman i T igga
260MBA-RM 2007-2009Rom i t Baner j ee
261MBA-RM 2007-2009Sachin Swami
262MBA-RM 2007-2009Sandeep Samaya k
263MBA-RM 2007-2009Sudhi r Kr. D u be y
264MBA-RM 2007-2009Sudhir K umar Shu kl a
265MBA-RM 2007-2009Vika s h K r . Mishra
266MBA-RM 2008-2010Abh is h ek Assa ti
267MBA-RM 2008-2010Ajee t S ahu
268MBA-RM 2008-2010Akh i lesh M i s h ra
269MBA-RM 2008-2010Akhilesh V e rma
270MBA-RM 2008-2010Amber Kumar
271MBA-RM 2008-2010Am i t Son i
272MBA-RM 2008-2010Amr i t Ku j ur
273MBA-RM 2008-2010Anupr i y a Xalxo
274MBA-RM 2008-2010Ashuto sh Shu kl a
275MBA-RM 2008-2010Chandan Prajapatee
276MBA-RM 2008-2010Chandrapal Kushwaha
277MBA-RM 2008-2010D e epi k a J an gde
278MBA-RM 2008-2010Des h Band hu Vinay
279MBA-RM 2008-2010Dev en dra Kumar
280MBA-RM 2008-2010Dheeraj Kr . Ti war i
281MBA-RM 2008-2010Enakshi S i ngh
282MBA-RM 2008-2010Kapil Rawat
283MBA-RM 2008-2010K i shor K uma r Si ld ha ri y a
284MBA-RM 2008-2010Man u Upad h a y
285MBA-RM 2008-2010N ehagup t a
286MBA-RM 2008-2010Neha K esharwani
287MBA-RM 2008-2010Nihal Parashar
288MBA-RM 2008-2010Paru l D u bey
289MBA-RM 2008-2010Pawan Th a kur
290MBA-RM 2008-2010Pra t ee k K r .
291MBA-RM 2008-2010Purshotiam Sing h
292MBA-RM 2008-2010Rahul Agarwal
293MBA-RM 2008-2010Rajes h La k ra
294MBA-RM 2008-2010Rav i K r . Pra j apa ti
295MBA-RM 2008-2010Rashm i T r i pa thi (M b rm)
296MBA-RM 2008-2010Rish i Pa t e l
297MBA-RM 2008-2010Shabeena An j um
298MBA-RM 2008-2010Sumi t gupta
299MBA-RM 2008-2010Sweety Mal V i ya
300MBA-RM 2008-2010Tarun Rag h uvan shi
301MBA-RM 2008-2010V i kas T r i p athi
302MBA-RM 2008-2010Vikram Ur ma ll y a
303MBA-RM 2008-2010Viplow Sh ivhar e
304MBA-RM 2008-2010Vivek J aiswal
305PGDM2008-2010Abha Rani
306PGDM2008-2010Abhishek Kumar
307PGDM2008-2010Aditya SureshNakshane
308PGDM2008-2010Ajay Kongari
309PGDM2008-2010Ajit Kumar Verma
310PGDM2008-2010Alphonse Aind
311PGDM2008-2010Aniket Singh Chandel
312PGDM2008-2010Aniruddh Pandeāˆš
313PGDM2008-2010Anshu Mala Minz
314PGDM2008-2010Anu Kumari
315PGDM2008-2010Arun Mukut Minz
316PGDM2008-2010Ashish Kumar Barnwal
317PGDM2008-2010Bivash Singh
318PGDM2008-2010Brijesh Kumar Tiwari
319PGDM2008-2010Catherine Shalini Panna
320PGDM2008-2010Dharmvir SinghChoudhary
321PGDM2008-2010Durga Anand Yadav
322PGDM2008-2010Gunnidhee Patel
323PGDM2008-2010Harsha Chauhan
324PGDM2008-2010Jitendra Sikarwar
325PGDM2008-2010Kirti Amlan Parida
326PGDM2008-2010Kumar Anand
327PGDM2008-2010Kumar Ravi
328PGDM2008-2010Kumari Laxmi
329PGDM2008-2010Kumud Shankar
330PGDM2008-2010Kumari Aakansha
331PGDM2008-2010Mahendra Prasad
332PGDM2008-2010Maisarla Shiva Prasad
333PGDM2008-2010Meghna Manna
334PGDM2008-2010Mukesh Kumar Jha
335PGDM2008-2010Neelam Michael Lopes
336PGDM2008-2010Neha Kumari
337PGDM2008-2010Neha Sinha
338PGDM2008-2010Nirdosh Tirkey
339PGDM2008-2010Pankaj Kumar
340PGDM2008-2010Prabhat Lawrence Kandulna
341PGDM2008-2010Pushpendra Pal Singh
342PGDM2008-2010Rajnikant George
343PGDM2008-2010Rashmi Kala Tirkey
344PGDM2008-2010Ronak Rathor
345PGDM2008-2010Sangita Martha Demta
346PGDM2008-2010Santosh Kumar
347PGDM2008-2010Sapna Catherine Anthony
348PGDM2008-2010Satpal Gandhi Singh
349PGDM2008-2010Satyendra Chandra Pandey
350PGDM2008-2010Saurabh Kumar
351PGDM2008-2010Siddarth Lal
352PGDM2008-2010Sikander Kushwaha
353PGDM2008-2010Sita Kant Behera
354PGDM2008-2010Sudhir Kumar Pandey
355PGDM2008-2010Sunit Justin Kumar
356PGDM2008-2010Sushil Benedict Lakra
357PGDM2008-2010Sushil Minj
358PGDM2008-2010Swati Barapatre
359PGDM2008-2010Varsha Rani
360PGDM2009-2011Amita Lakra
361PGDM2009-2011Anamika
362PGDM2009-2011Bhawna M. Sharma
363PGDM2009-2011Daitri Chatterjee
364PGDM2009-2011Deepti Krishna P
365PGDM2009-2011Divyasini Soren
366PGDM2009-2011Dola Mahapatra
367PGDM2009-2011Jacqueline Gomes
368PGDM2009-2011Kumari Rashmi
369PGDM2009-2011Kumari Vijay Laxmi
370PGDM2009-2011Namrata Gupta
371PGDM2009-2011Nisha Gupta
372PGDM2009-2011Roma Clarence
373PGDM2009-2011Shreya Sagar
374PGDM2009-2011Somya Chaturvedi
375PGDM2009-2011Surbhi Shital
376PGDM2009-2011Swarnim Sinha
377PGDM2009-2011Tanu Singh
378PGDM2009-2011Vandana Kumari
379PGDM2009-2011Abhishek Kumar
380PGDM2009-2011Abhishek Lakra
381PGDM2009-2011Ajay Kumar Yadav
382PGDM2009-2011Amardeep Kumar
383PGDM2009-2011Amit Kumar Singh
384PGDM2009-2011Amrendra K. Prasad
385PGDM2009-2011Ankit Gupta
386PGDM2009-2011Anmol Shankar Nekpuri
387PGDM2009-2011Anurag Kumar
388PGDM2009-2011Atul Pandey
389PGDM2009-2011Barkmans Kerketta
390PGDM2009-2011Bhanu P. Tirkey
391PGDM2009-2011Bijay K. Besra
392PGDM2009-2011Bittu Kumar Singh
393PGDM2009-2011Edwin Bansriar
394PGDM2009-2011Gouranga S. Majhi
395PGDM2009-2011Hariom
396PGDM2009-2011Madhavesh Kumar
397PGDM2009-2011Manish C.Tiwary
398PGDM2009-2011Mohd. Imran Khan
399PGDM2009-2011Prasanta Kumar Suna
400PGDM2009-2011Praveen Kumar
401PGDM2009-2011Rahul Kumar Sharma
402PGDM2009-2011Rajeev Ratan Sharma
403PGDM2009-2011Rajesh Kumar
404PGDM2009-2011Rajneesh Ranjan
405PGDM2009-2011Raju Kumar
406PGDM2009-2011Sandeep Kishore Kujur
407PGDM2009-2011Sanjay Kumar Singh
408PGDM2009-2011Satyendra Kumar
409PGDM2009-2011Sinu Thomas
410PGDM2009-2011Sourav Sharma
411PGDM2009-2011Triklani L. K. Dilip K.
412PGDM2009-2011Upendra K. Verma
413PGDM2009-2011Vikas Jha
414PGDM2009-2011Vikash Ranjan Srivastava
415PGDM2009-2011Vivek Kumar
416PGDM2009-2011Vivek Kumar
417PGDM2009-2011Yogendra K. Prasad
418PGDM2010-2012Anjali Rani Kindo
419PGDM2010-2012Anjali Rupam Kujur
420PGDM2010-2012Jasmani Kujur
421PGDM2010-2012Khushboo Kumari
422PGDM2010-2012Meenu Verma
423PGDM2010-2012Moon Moon Pattanayak
424PGDM2010-2012Man Priyadarshani Lakra
425PGDM2010-2012Nirma Tigga
426PGDM2010-2012Papiya Rudra
427PGDM2010-2012Poonam Rashmi Kandulna
428PGDM2010-2012Prabhamyee Pradhan
429PGDM2010-2012Priyanka Kamra
430PGDM2010-2012Priyanka Singh
431PGDM2010-2012Purnatoya Das
432PGDM2010-2012Rohini Kumari
433PGDM2010-2012Ruby Thomas
434PGDM2010-2012Shailja Tirkey
435PGDM2010-2012Trisha Gulati
436PGDM2010-2012Vertika Srivastava
437PGDM2010-2012Abhirup Bhattacharya
438PGDM2010-2012Abhishek Kumar Sharma
439PGDM2010-2012Abhishek Srivastava
440PGDM2010-2012Alok Kumar Gopal
441PGDM2010-2012Alphonse Bakhla
442PGDM2010-2012Amit Kumar Jha
443PGDM2010-2012Anirban Samanta
444PGDM2010-2012Bineet Kumar Yadav
445PGDM2010-2012Binit Anurag Jojo
446PGDM2010-2012Bitu Kumar
447PGDM2010-2012Deepak Kumar Baliarsingh
448PGDM2010-2012Deepanshu Srivastava
449PGDM2010-2012Harikesh Kumar
450PGDM2010-2012Hem Kumar Himanshu
451PGDM2010-2012Jai Prakash Goyal
452PGDM2010-2012Manish Mathew
453PGDM2010-2012Mayank Kumar Tiwari
454PGDM2010-2012Md. Asif Akhtar
455PGDM2010-2012Md. Hammad Sultan Tusi
456PGDM2010-2012Md.Wasiullah Ansari
457PGDM2010-2012Mukul Madhukar
458PGDM2010-2012Parimal Anand
459PGDM2010-2012Pranay Raj
460PGDM2010-2012Priyatosh Anand
461PGDM2010-2012Rahul Kumar
462PGDM2010-2012Rajeev Kumar
463PGDM2010-2012Rajeev Ranjan
464PGDM2010-2012Rajeev Ranjan Kumar
465PGDM2010-2012S. John Kennedy
466PGDM2010-2012Sachin Johney George
467PGDM2010-2012Santosh Kumar
468PGDM2010-2012Santosh Kumar
469PGDM2010-2012Satyalok K.Choubey
470PGDM2010-2012Soumak Raj
471PGDM2010-2012Soumalaya Roy
472PGDM2010-2012Susanta Pani
473PGDM2010-2012Sushant Shekhar Jha
474PGDM2010-2012Susim Sahay
475PGDM2010-2012Ujjwal Kumar
476PGDM2010-2012Vaibhav Daniel Lal
477PGDM2010-2012Vivek Singh Sikarwar
478PGDM-TM2010-2012Aaron Harrison
479PGDM-TM2010-2012Ankit Jain
480PGDM-TM2010-2012Ashish Toppo
481PGDM-TM2010-2012Apekshaben Parmar
482PGDM-TM2010-2012Himanshu Soni
483PGDM-TM2010-2012Jayant Samir Kindo
484PGDM-TM2010-2012Jayant Agnihotri
485PGDM-TM2010-2012Manish Singh Parihar
486PGDM-TM2010-2012Md. Rabiul Rasool Hoque
487PGDM-TM2010-2012Sachin Anand
488PGDM-TM2010-2012Sanjaya Kumar Mallik
489PGDM-TM2010-2012Saurabh Sharma
490PGDM-TM2010-2012Surbhi Singh
491PGDM-TM2010-2012Subhash Yadav
492PGDM-TM2010-2012Sumit Pratihasta
493PGDM2011-2013Alibha Koley
494PGDM2011-2013Angel Anamika Toppo
495PGDM2011-2013Anshumalinee Kumari
496PGDM2011-2013Karuna D'costa
497PGDM2011-2013Mamta Bara
498PGDM2011-2013Neelmani Sudha Minj
499PGDM2011-2013Neha Kumari
500PGDM2011-2013Nelly Kerketta
501PGDM2011-2013Nishi Francis
502PGDM2011-2013Pallawi Pardhiya
503PGDM2011-2013Sarita Kumari
504PGDM2011-2013Saumya Sonalika Swain
505PGDM2011-2013Shailja Bharti
506PGDM2011-2013Shalinee Nashcarr
507PGDM2011-2013Shilvia Murmu
508PGDM2011-2013Shweta Kumari
509PGDM2011-2013Sikha Maity
510PGDM2011-2013Smita Thomas Parmar
511PGDM2011-2013Soni Tiru
512PGDM2011-2013Sweta
513PGDM2011-2013Tanvi Abhay
514PGDM2011-2013Abhay Kumar Singh
515PGDM2011-2013Abhijeet Rai
516PGDM2011-2013Alok Tripathy
517PGDM2011-2013Alok Chandra Sinha
518PGDM2011-2013Alok John
519PGDM2011-2013Amit Kumar Choudhary
520PGDM2011-2013Amrendra Kumar
521PGDM2011-2013Anoop. C. Varghese
522PGDM2011-2013Apurva Gaurav Pandya
523PGDM2011-2013Arun Kumar
524PGDM2011-2013Ashish Kumar
525PGDM2011-2013Ashish Ranjan
526PGDM2011-2013Avinash Ekka
527PGDM2011-2013Balkishan Singla
528PGDM2011-2013Chandan Kumar
529PGDM2011-2013Chandra Shekhar
530PGDM2011-2013Chandramani Kumar
531PGDM2011-2013Joyson Fernandes
532PGDM2011-2013Kuldeep Menaria
533PGDM2011-2013Kumar Saurabh
534PGDM2011-2013Manish Kumar Singh
535PGDM2011-2013Md. Danish Wasim
536PGDM2011-2013Md. Imran
537PGDM2011-2013Moti Prasad
538PGDM2011-2013Om Prakash
539PGDM2011-2013Prasant Kumar Mullick
540PGDM2011-2013Raj Ranjan
541PGDM2011-2013Ravi Kant Gupta
542PGDM2011-2013Rishitosh Ranjan
543PGDM2011-2013Rohit Ranjan Paul Minj
544PGDM2011-2013Rohit Ratnesh kandir
545PGDM2011-2013Roushan Kumar
546PGDM2011-2013Samar Vivek Tigga
547PGDM2011-2013Shiva Nayakar
548PGDM2011-2013Sijin John Joseph
549PGDM2011-2013Sujit Dutta Mazumdar
550PGDM2011-2013Tobin V. Augustine
551PGDM2011-2013Venkatesh Prasad
552PGDM2011-2013Yashasvi Goja
553PGDM-TM2011-2013Abhinandan Dixit
554PGDM-TM2011-2013Ashish Navneet Tirkey
555PGDM-TM2011-2013Atanu Charkarvaty
556PGDM-TM2011-2013Barsa Routray
557PGDM-TM2011-2013Linchu Mariya Peter
558PGDM-TM2011-2013Mriganka Roy
559PGDM-TM2011-2013Nibha Dung Dung
560PGDM-TM2011-2013Prakash Kumar Prabhakar
561PGDM-TM2011-2013Pritam Roy
562PGDM-TM2011-2013Rahul Sahu
563PGDM-TM2011-2013Roma Roy
564PGDM-TM2011-2013Rupesh Justin Lakra
565PGDM-TM2011-2013Satyajit Mohanty
566PGDM-TM2011-2013Smirti Kumari
567PGDM-TM2011-2013Suhas Nagori
568PGDM-TM2011-2013Sumeet Kumar
569PGDM2012-2014Akanksha Paul
570PGDM2012-2014Albertina Blanche D'Costa
571PGDM2012-2014Alka Katiyar
572PGDM2012-2014Anima Beck
573PGDM2012-2014Anju Kumari
574PGDM2012-2014Khushboo Kumari Gope
575PGDM2012-2014Lucy Kumari
576PGDM2012-2014Neha Albina Ekka
577PGDM2012-2014Neha Kumari
578PGDM2012-2014Neha Sathish
579PGDM2012-2014Nibriti Raj
580PGDM2012-2014Poonam Kumari
581PGDM2012-2014Rupal Singh
582PGDM2012-2014S.Bhagyashree
583PGDM2012-2014Shalini Kumari
584PGDM2012-2014Shashi Kusum Dungdung
585PGDM2012-2014Swadha Shreyashi
586PGDM2012-2014Swati
587PGDM2012-2014Swati Sinha
588PGDM2012-2014Sweta Margaret
589PGDM2012-2014Abhisek
590PGDM2012-2014Aditya Kumar
591PGDM2012-2014Ajay Dhyani
592PGDM2012-2014Akhilesh Kumar Shukla
593PGDM2012-2014Alex Babu
594PGDM2012-2014Amarjeet Gorai
595PGDM2012-2014Amit Kumar
596PGDM2012-2014Amit Ranjan
597PGDM2012-2014Amit Xaxa
598PGDM2012-2014Anant Saurabh Topno
599PGDM2012-2014Aniket Watsal
600PGDM2012-2014Anish Kumar
601PGDM2012-2014Anshuman Yuvraj
602PGDM2012-2014Anup Tigga
603PGDM2012-2014Aritra Ghosh
604PGDM2012-2014Deepak Daniel Tigga
605PGDM2012-2014Divesh Chandra
606PGDM2012-2014Faizan Imam
607PGDM2012-2014Gaurav Sachdeva
608PGDM2012-2014Hemanshu Shekhar
609PGDM2012-2014Hemanshu Srivastava
610PGDM2012-2014Jaideep
611PGDM2012-2014Jismon Mathew George
612PGDM2012-2014Johannes. V.T. Texeira
613PGDM2012-2014Joseph Gerrard Clayburn
614PGDM2012-2014Lokesh Ranjan
615PGDM2012-2014Manu Seby Thomas
616PGDM2012-2014Mitten Mukherjee
617PGDM2012-2014Nathaniel Doyan Donbar Lyngdoh
618PGDM2012-2014Omkar Shukla
619PGDM2012-2014Pankaj Tirkey
620PGDM2012-2014Rahul Dev
621PGDM2012-2014Ritesh Karmakar
622PGDM2012-2014Robin Mishra
623PGDM2012-2014Sachin Kumar Chaudhary
624PGDM2012-2014Santosh Kumar Agarwal
625PGDM2012-2014Saurav Kumar
626PGDM2012-2014Shashaank Singh
627PGDM2012-2014Sourav Kumar Shaw
628PGDM2012-2014Vaibhav Kumar
629PGDM2012-2014Varghese Mathew
630PGDM2013-2015Farak D'Souza
631PGDM2013-2015Julin B Daniel
632PGDM2013-2015Moupia Raut
633PGDM2013-2015Neelam Bara
634PGDM2013-2015Neha Subarno
635PGDM2013-2015Niserta Pattnaik
636PGDM2013-2015Pinky Bibi
637PGDM2013-2015Purva Kohli
638PGDM2013-2015S. Monalisa Prince Priya
639PGDM2013-2015Shika Dadka
640PGDM2013-2015Simi Jose
641PGDM2013-2015Suchita Seraphim
642PGDM2013-2015Sufia Begum
643PGDM2013-2015Tanwe Mohanty
644PGDM2013-2015Vinita Lakra
645PGDM2013-2015Akshay Ananthapadmanabha
646PGDM2013-2015Aman Kumar Sinha
647PGDM2013-2015Amit Kumar Parida
648PGDM2013-2015Anup Gunjan Topno
649PGDM2013-2015Arjeeun Tigga
650PGDM2013-2015Arvin Pattnaik
651PGDM2013-2015Ashish Thomas
652PGDM2013-2015Avinash Kumar
653PGDM2013-2015Bhanu Pratap Singh
654PGDM2013-2015Debjyoti Chakraborty
655PGDM2013-2015Deepak Kumar
656PGDM2013-2015Kevin D'souza
657PGDM2013-2015Kuba Issac Bi
658PGDM2013-2015Pranay Shukla
659PGDM2013-2015Reetuk Chakraborty
660PGDM2013-2015Sayantan Chowdhury
661PGDM2013-2015Sourav Chakraborty
662PGDM2013-2015Tanmoy Chanda
663PGDM2013-2015Vinay Prateek Bansriyar Ho
664PGDM2013-2015Poulami Ghosh
665PGDM2013-2015Aman Yande
666PGDM2013-2015Rashi Dhawan
667PGDM2013-2015Md. Fahad Farooque
668PGDM2013-2015Praveen Beck
669PGDM2013-2015Tanesha Gupta
670PGDM2013-2015Animesh Mishra
671PGDM-RM2013-2015Bansidhara Elia James
672PGDM-RM2013-2015Kritika Shukla
673PGDM-RM2013-2015Pallavi Sharma
674PGDM-RM2013-2015Shipra Pal Singh
675PGDM-RM2013-2015Surabhi Sharma
676PGDM-RM2013-2015Trapti Malviya
677PGDM-RM2013-2015Abhishek Toppo
678PGDM-RM2013-2015Alok
679PGDM-RM2013-2015Ankur Singh
680PGDM-RM2013-2015Dhananjay Kumar
681PGDM-RM2013-2015Emanuel Kumar
682PGDM-RM2013-2015Manoj Tirkey
683PGDM-RM2013-2015Mrityunjay Raaz
684PGDM-RM2013-2015Rahul Kumar
685PGDM-RM2013-2015Ratnakar Jaiswal
686PGDM-RM2013-2015Roshan Mishra
687PGDM-RM2013-2015Sushil Kumar Singh
688PGDM-RM2013-2015Savitry Mahali
689PGDM-RM2013-2015Suklal Tude
690PGDM-RM2013-2015 Y. Anisha
691PGDM2014-2016Abhiraj Jaiswal
692PGDM2014-2016Abhishek Pramanik
693PGDM2014-2016Adya Panda
694PGDM2014-2016Atrayee Dutta
695PGDM2014-2016Bijaya Nilmany
696PGDM2014-2016Debjani Mazumdar
697PGDM2014-2016Lokesh Lakhotia
698PGDM2014-2016Priti Rose Kullu
699PGDM2014-2016Priyanka Laha
700PGDM2014-2016Priyanka Shivhare
701PGDM2014-2016Ritesh K Gupta
702PGDM2014-2016Roshini Fernando
703PGDM2014-2016Sani Singh
704PGDM2014-2016Shalini Tirkey
705PGDM2014-2016Shubhodeep G.
706PGDM2014-2016Shubhra Salil
707PGDM2014-2016Siddharth Gupta
708PGDM2014-2016Sudeshna Bhattacharya
709PGDM2014-2016Surya Prakash
710PGDM2014-2016Swetlina
711PGDM2014-2016Tahir Fozail
712PGDM2014-2016Tenzin Lekden
713PGDM2014-2016Vasanth Rajaram
714PGDM2014-2016Vikash K Giri
715PGDM2014-2016Vishu Vineet
716PGDM2014-2016Vivek Toppo
717PGDM2014-2016Tony Jacob
718PGDM2014-2016Somdeb Choudhury
719PGDM2014-2016Komal Shivhare
720PGDM2014-2016Linkan Tanty
721PGDM2014-2016Sandeep Kumar Ojha
722PGDM2014-2016Esthity Bhengra
723PGDM2014-2016Aditya Raj
724PGDM2014-2016Shabista Naaz
725PGDM2014-2016Simi Sarkar
726PGDM-RM2014-2016Akshay Gilbert
727PGDM-RM2014-2016Amarita Kumari
728PGDM-RM2014-2016Amarshila
729PGDM-RM2014-2016Fulamani Soren
730PGDM-RM2014-2016Jemmy Tigga
731PGDM-RM2014-2016Mati Murmu
732PGDM-RM2014-2016Mona Prerna Surin
733PGDM-RM2014-2016Monika Masih
734PGDM-RM2014-2016Puja Kumari
735PGDM-RM2014-2016Sagar Sidhant
736PGDM-RM2014-2016Saifuddin
737PGDM-RM2014-2016Shivani Sharma
738PGDM-RM2014-2016Sneha Mazumdar
739PGDM-RM2014-2016Sr. Elisha Gurung
740PGDM-RM2014-2016Sunil Bernard Kujur
741PGDM-RM2014-2016Suvojit S Mahapatra
742PGDM-RM2014-2016Vijay P Pandey
743PGDM-RM2014-2016Stella Monica Topno
744PGDM-RM2014-2016Saurabh Davis Kujur
745PGDM-RM2014-2016Sakshi Goyal
746PGDM-RM2014-2016Devesh Kumar
747PGDM-RM2014-2016Eric John Kujur
748PGDM-RM2014-2016Mohini Archana Toppo
749PGDM-RM2014-2016Astami Hembram
750PGDM-RM2014-2016Nitesh Singh
751PGDM-RM2014-2016Jaspreet Sahani
752PGDM2015-2017Abhinav Soreng
753PGDM2015-2017Arunesh Kumar
754PGDM2015-2017Avinash Mishra
755PGDM2015-2017Bharat Bhalawat
756PGDM2015-2017Manas Sahoo
757PGDM2015-2017Merlyne Kerketta
758PGDM2015-2017Navneet Sushil Singh
759PGDM2015-2017Nikharika Sinha
760PGDM2015-2017Nitish Kishor
761PGDM2015-2017Raina Minz
762PGDM2015-2017Rajshree Sharma
763PGDM2015-2017Raksha Pachori
764PGDM2015-2017Ritesh Chopade
765PGDM2015-2017Sakshi Mathur
766PGDM2015-2017Sanjana Upadhyay
767PGDM2015-2017Sankha Subra Deb
768PGDM2015-2017Shilpi Chakraborty
769PGDM2015-2017Shivani Rawat
770PGDM2015-2017Siddhisadhan Patnaik
771PGDM2015-2017Snigdha Behera
772PGDM2015-2017Somnath Hansda
773PGDM2015-2017Uday Tayade
774PGDM2015-2017Vipin Raj
775PGDM-RM2015-2017Aakash Kumar
776PGDM-RM2015-2017Bhaiya Majhi
777PGDM-RM2015-2017Ghasiram Hembrom
778PGDM-RM2015-2017Goutam Karunamay
779PGDM-RM2015-2017Kashi Nath Machhuwa
780PGDM-RM2015-2017Mohd. Sohel Islam
781PGDM-RM2015-2017Pranay George
782PGDM-RM2015-2017Sunil Murmu
783PGDM-RM2015-2017Vivek raj